Püspökhatvan

Püspökhatvan - Közdatkereső

Keress a Facebook-on

Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt. rendelete a 3/2011. /III. 28./ sz. Ökt rendelet
- az egyes pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról - módosítása

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. /Továbbiakban: Szoc. tv.) 38 § (9) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. /III. 28./ sz. Ökt rendeletét - az egyes pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról – /továbbiakban: rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

1 §

A rendelet 11. § /2/ bek. c/ pontja az alábbiak szerint módosul:

/1/ Rendkívül indokolt esetben – természeti katasztrófa, hirtelen családi tragédia, visszafordíthatatlan súlyos betegség, hosszas kórházi kezelés, egyéb, amit a döntésre jogosult rendkívül indokoltnak minősít, és segélyezést indokoltnak tartja – az 1 főre eső jövedelem vizsgálata nélkül is döntést hozhat.

2 §

A rendelet kihirdetése napjától hatályos, ezzel egyidejűleg e rendelet hatályát veszti.

Püspökhatvan, 2012. június 17.

Báty József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012.07.18.

Blaskó Imréné
jegyző

A 3/2012.(II.28.) számú rendelet egységes szerkezetben letölthető innen.

cimer3

logo pest megyei bekelteto testulet

Keresés