Püspökhatvan

Püspökhatvan - Közdatkereső

Keress a Facebook-on

hirdetmeny iskolai beiratasrol 20150321

irat

Letölthető a Képviselő-testület 2016.01.07-i üléséről készült jegyzőkönyv.

Az összes jegyzőkönyv megtekinthető itt.

Felhívás a püspökhatvani polgárőrség újjászervezésére - 2015.11.12.

Meghívó a Galga-mente és Térsége Leader Egyesület fórumára

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a felsőfokú tanulmányokat kezdő vagy folytató szociálisan hátrányos helyzetű hallgató részére:

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik. 2) A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat részleteiről szintén az EPER- Bursa rendszer pályázóknak szóló oldalon kaphat tájékoztatást.

Püspökhatvan, 2015.10.05.

TÜDŐSZŰRÉS PÜSPÖKHATVAN TELEPÜLÉSEN

HELYSZÍN:
PÜSPÖKHATVAN, SZABADSÁG U. 76. – MŰVELŐDÉSI HÁZ
IDŐPONT:
2015. SZEPTEMBER 7 – 8 – 9 – 10 – 11 /HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG/
RENDELÉS IDŐPONTOK:
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
DÉLELŐTT: 8.00 – 14.00 ÓRÁIG
HÉTFŐ, SZERDA
DÉLUTÁN: 12.00 – 18.00 ÓRÁIG

A TÜDŐSZŰRÉST A TÖRÖKBÁLINTI TÜDŐGYÓGYINTÉZET MUNKATÁRSAI VÉGZIK, TÉRSÉGÜNKBEN 1 HELYSZÍNEN AHOL PÜSPÖKHATVAN, ACSA, CSŐVÁR, GALGAGYÖRK LAKOSSÁGÁNAK SZŰRÉSÉT AZONOS FELTÉTELEKKEL ELLÁTJÁK.

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója a következő tartalmú tájékoztatót tette közzé:

2014. január elsejétől az alábbiak szerint módosult a tüdőszűrés rendje, finanszírozása

1. A 18/1998. (VI.3.) NM R. rendelet 2014.01.01-től bizonyos rizikó csoportokra vonatkozóan írja elő kötelező jelleggel és ingyenesen a tüdőszűrést. Ezek:
- hajléktalanok, a velük foglalkozó dolgozók
- utcai szociális munkát végzők, népkonyha dolgozói,
- a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók
- a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák, közösségi szállások dolgozói,
- egyes egészségügyi dolgozók

2. Az 51/1997.(XII. 18.) NM r. szerint: minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer beutaló nélkül, költségmentesen részt venni tüdőszűrésen. TAJ kártya szükséges hozzá.

3. A 33/1998. (VI. 27.) NM r. alapján a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság igazolása céljából mellkasröntgent igénylő 40 év alatti lakosok 1700 Ft térítési díj csekken történő kiegyenlítése mellett részt vehetnek a tüdőszűrésen. Csekket a tüdőszűrés helyszínén kapnak. A szűrés eredményéről 3 héten belül szakorvosi leletet adnak.
A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó valamennyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni a szűrésen a betegségek megelőzése, illetve korai stádiumban való felismerése céljából. Hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek csak korai felismeréssel gyógyíthatók igazán jó eredménnyel.

A 14-18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának szabályai:
E korosztálynál ingyenes a szűrés, amennyiben:
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi beutalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal,
- érvényes személyi igazolvánnyal, lakcím- és taj kártyával,
Amennyiben leletre is szükség van, saját névre címzett és felbélyegzett válaszborítékban 3 héten belül postázásra kerül.

Felhívás parlagfű mentesítésre Püspökhatvanban.

cimer3

logo pest megyei bekelteto testulet

Keresés